משתלם לשפר את איכות האוויר

שימוש במערכת טיהור אוויר של חברת GPS מאפשר חסכון כספי ניכר.
השיפור באיכות האוויר מאפשר הפחתה של הצורך באוויר חיצוני המוזרם לתוך המבנה (אוויר צח).
הפחתת השימוש באוויר חיצוני מאפשר צמצום של נפח הקירור הנדרש, שמירה על ניקיון הסוללות, הקטנת עלויות התחזוקה
והגדלת האפקטיביות של מערכות המיזוג.

צמצום נפח הקירור

תקן ASHRAE לאיכות אוויר פנים הבניין מגדיר, בין היתר, את כמויות האוויר החיצוני (אוויר צח) הנדרשות עבור מערכות מיזוג האוויר. כמו כן התקן מגדיר את הצורך במדידה ושמירה על איכות אוויר פנים מבנית השומרת על בריאות משתמשי המבנה.

לפי שיטת (Indoor Air Quality Procedure) IAQP, שימוש במערכת GPS גורם לנטרול של המזהמים השונים באוויר אשר מהווים גורם מגביל ומסכן לבני אדם הנמצאים בחלל הסגור.
על ידי נטרול הגורמים המזהמים ניתן לצמצם בצורה משמעותית את כמות האוויר החיצוני הנדרש (עד כדי 75%) ועדיין לשמור על איכות אוויר גבוהה מהמצב ההתחלתי. המשמעות בהפחתת כמות האוויר החיצוני הנדרש היא חסכון משמעותי בצריכת האנרגיה של מערכות המיזוג במבנה וכל זאת בתוצאה של אוויר פנים נקי, לרוב אף יותר מאשר אוויר החוץ.

חסכון בעלויות תחזוקה

השימוש במערכת הטיהור של GPS מביא להתייעלות אנרגטית ולחסכון בעלויות תחזוקה שוטפות ותקופתיות של מערכות המיזוג הקיימות:

ניקוי ומניעת הצטברות תרביות על רכיבי הקירור של מערכות המיזוג.
צמצום אוויר צח והגדלת אפקטיביות הסינון של אוויר חוזר משפרים ניצולת ומגדילים את אורך החיים של מערכות המיזוג.
תחזוקה חד שנתית של מערכות הטיהור Self Cleaning ללא החלפת מסננים או תוספים אחרים.
שימוש במערכות GPS הפועלת בטכנולוגיית NPBI מייתר את הצורך במערכות פילטרים או מנורות UV וחוסך עלויות של החלפת רכיבים מתכלים.

סוללות קירור מלוכלכות בתרבית חיידקית צורכות עד כדי 37% יותר אנרגיה מאשר סוללות נקיות.

יתרונות בנייה ירוקה

היכולות של מערכות GPS מייצרות חסכון עקיף בכמה מישורים:
מבחינה בריאותית השיפור באיכות האוויר תורם לביצועים, ומשפר את רמת התפקוד והריכוז של השוהים במבנה. כמו כן, צמצום הדבקה ממחלות, כגון שפעת, וירוסים ומחלות אחרות, מקטין את ימי המחלה ומצמצם היעדרויות.
כאשר מתכננים מערכת מיזוג חדשה, שילוב מערכת GPS בשלב התכנון תהיה ללא תוספת תקציב עקב הקטנת נפח הקירור הנדרש ותאפשר תכנון חכם ויעיל יותר.
תכנון עפ"י תקינת IAQP מזכה בנקודות בנייה ירוקה בתקן LEED אשר מוכר יותר ויותר כסטנדרט איכות בניה ומשמש ככלי החלטה ללקוחות רבים המוכנים לשלם פרמיה עבור שימוש בבניינים בתקן זה.