התייעלות אנרגטית

שימוש במערכת O2Prime מאפשר חסכון כספי ניכר.
השיפור באיכות האוויר מאפשר הפחתה של שימוש באוויר חיצוני המוזרם לתוך המבנה (אוויר צח). הפחתת השימוש באוויר חיצוני מאפשר צמצום של נפח הקירור הנדרש, שמירה על ניקיון הסוללות, הקטנת עלויות התחזוקה והגדלת האפקטיביות של מערכות המיזוג.

צמצום נפח הקירור

תקן ASHRAE לאיכות אוויר פנים הבניין מגדיר, בין היתר, את כמויות האוויר החיצוני (אוויר צח) הנדרשות עבור מערכות מיזוג האוויר. כמו כן התקן מגדיר את הצורך במדידה ושמירה על איכות אוויר פנים מבנית השומרת על בריאות משתמשי המבנה.

לפי שיטת (Indoor Air Quality Procedure) IAQP, שימוש במערכת O2Prime גורם לנטרול של המזהמים השונים באוויר אשר מהווים גורם מגביל ומסכן לבני אדם הנמצאים בחלל הסגור. על ידי נטרול הגורמים המזהמים ניתן לצמצם בצורה משמעותית את כמות האוויר החיצוני הנדרש (עד כדי 75%) ועדיין לשמור על איכות אוויר גבוהה מהמצב ההתחלתי. המשמעות בהפחתת כמות האוויר החיצוני הנדרש היא חסכון משמעותי בצריכת האנרגיה של מערכות המיזוג במבנה וכל זאת בתוצאה של אויר פנים נקי, לרוב אף יותר מאשר אויר החוץ.

חסכון בעלויות תחזוקה

השימוש במערכת O2Prime מביא להתייעלות וחסכון בתחזוקה שוטפת ותקופתית של מערכות המיזוג הקיימות:

ניקוי ומניעת הצטברות תרביות על רכיבי הקירור של מערכות המיזוג.
צמצום אוויר צח והגדלת אפקטיביות הסינון של אוויר חוזר משפרים ניצולת ומגדילים את אורך החיים של מערכות המיזוג.
תחזוקה חד שנתית של מערכות הטיהור SelfCleaning ללא החלפת מסננים או תוספים אחרים.
שימוש במערכות יוניזציה דו קוטבית (NPBI) מייתר את הצורך במערכות פילטרים או מנורות UV וחוסך עלויות של החלפת רכיבים מתכלים.

סוללות קירור מלוכלכות בתרבית חיידקית צורכות עד כדי 37% יותר אנרגיה מאשר סוללות נקיות.

יתרונות בנייה ירוקה

היכולות של מערכת O2Prime מייצרות חסכון עקיף בכמה מישורים
מבחינה בריאותית השיפור באיכות האוויר תורם לביצועים, ומשפר את רמת התפקוד והריכוז של השוהים במבנה. כמו כן, צמצום הדבקה ממחלות, כגון שפעת, וירוסים ומחלות אחרות, מקטין את ימי המחלה ומצמצם היעדרויות.
כאשר מתכננים מערכת מיזוג חדשה, שילוב מערכתO2Prime  בשלב התכנון תהיה ללא תוספת תקציב עקב הקטנת נפח הקירור הנדרש ותאפשר תכנון חכם ויעיל יותר.
תכנון עפ"י תקינת IAQP מזכה בנקודות בנייה ירוקה בתקן LEED אשר מוכר יותר ויותר כסטנדרט איכות בניה ומשמש ככלי החלטה ללקוחות רבים המוכנים לשלם פרמיה עבור שימוש בבניינים בתקן זה.