ניטרול פתוגנים

וירוסים, חיידקים, אבק, אלרגנים, עובש ומזהמים נוספים – כל אלו הם סוגי חלקיקים שנעים באוויר. במקרים רבים אנחנו לא יכולים לראות אותם.

היונים המשתחררים בתהליך NPBI של מערכות GPS מטפלים בכל סוגי המזהמים הללו:

  • הם מתחברים לחלקיקים וגורמים להם להתקבץ זה עם זה (תהליך הנקרא אגלומרציה) – כתוצאה מכך, החלקיקים, שהתקבצו לכדי חלקיק גדול יותר הופכים  לברי סינון/ ניקוי.
  • כאשר היונים פוגשים פתוגנים (חיידקים, וירוסים, בקטריות) הם משמידים אותם על ידי גניבת מולקולת המימן מהמעטפת של אותם פתוגנים.
  • הטיפול ב VOC מתקיים ע"י פירוק המולקולה והפיכתה לחומר שאינו מזיק.

טכנולוגיית NPBI של חברת GPS מאושרות ע"י תקן מחייב UL2998 והן אינן פולטות גז אוזון. הן בטוחות לשימוש במבנים ציבוריים, מבני תעשיה
ובתים פרטיים.

בדיקות מעבדה

בדיקות נטרול פתוגנים ע"ג משטחים

Norovirus

זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 93.5%

Human Corona Virus 229E

זמן חשיפה 60 דקות
אחוז ההפחתה 90%

Ligionella

זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 99.7%

Clostridium Difficile

זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 86.8%

בדיקות סימולציה

בדיקות נטרול פתוגנים באוויר

Tuberculosis

זמן חשיפה 60 דקות
אחוז ההפחתה 69%

MRSA

זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 96.2%

Staphylococcus

זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 96.2%

E.coli

זמן חשיפה 15 דקות
אחוז ההפחתה 99.6%

בדיקות שדה

מערכות טיהור אוויר

בדיקות נטרול פתוגנים בתנאי שדה

בדיקות השוואתיות בוצעה ב UPMC- University of Pittsburg medical center. בחללים הנבדקים התקיימה פעילות יומיומית. אחת ליום נלקחו דגימות ממס' מקומות בחדר (מעקה מיטה, מגש אוכל וכו'). בבדיקה נבדקו 6 חדרי ניסוי (בהם היתה מותקנת מערכת) אל מול 6 חדרי בקרה.

חיידקים בעלי מטען חשמלי שלישי הופחתו ל -0

הפחתת חיידקים יומית של בין 64%-99%

גידול נמוך של CFU (מושבות חיידקים) לאורך כל זמן הניסוי.

ניסוי הפחתת חלקיקים בוצע במרכז בקרה של שדה תעופה.
בדיקת איכות אוויר בוצעה ביום התקנת המערכת ושוב לאחר 30 יום.

87.2% הפחתה של חלקיקים
בגודל 0.3μm

95.4% הפחתה של חלקיקים
בגודל 0.5μm

95.8% הפחתה של חלקיקים
בגודל 1μm

בדיקה לנטרול נגיף SARS שבוצעה בשיתוף עם ארגון Aviation Clean Air. בניסוי התקיימו תנאים זהים לאלו הקיימים במטוס באוויר.

SARS CoV12
זמן חשיפה 30 דקות
אחוז ההפחתה 99.4%