מוסדות חינוך

יצירת סביבה לימודית בריאה ובטוחה

מוסדות החינוך אחראים לספק סביבת לימודים בטוחה ואיכותית עבור התלמידים והצוות המקצועי. מחקרים הוכיחו כי איכות אוויר ירודה בחללים סגורים פוגעת ביכולות הקוגנטיביות ומגדילה משמעותית את כמות ימי המחלה. 

הצלחה של מוסד חינוכי נמדדת בדר"כ בשקלול של איכות המורים המלמדים בו וההצלחה והביצועים של תלמידיו. טיפול ראוי באיכות האוויר בכיתות ובמבנים של מוסדות החינוך גורמים להפחתה בימי מחלה ולשיפור ביכולות קוגניטיביות. בנוסף, חלק ניכר מתקציב מוסדות החינוך משמש להוצאות אנרגיה שיכולות להיות גבוהות ובלתי צפויות.

השימוש בטכנולוגיית טיהור אוויר של GPS מביאה לשיפור מיידי ורציף באיכות האוויר בחלל הסגור. כתוצאה מכך אפשר לראות גם עליה ביכולות הלמידה והריכוז, הפחתה בימי מחלה וחסכון בעלויות של מערכת האוורור.

Case study: Greer High School

האתגר:

תיכון Greer היה מעונין להחליף את מערכת המיזוג המיושנת שלו שצרכה כמויות גדולות של אוויר חצוני שהוזרם לתוך המבנה והיה עשיר מאוד בלחות. צריכה מוגברת של אוויר חיצוני עשיר בלחות גרם גם לריכוזי עובש, וגם לבזבוז אנרגטי.

הפתרון:

בית הספר בחר להתקין מערכות GPS מדגם FC-2 ו iBAR על מנת להפחית בצורה משמעותית את הצורך בשימוש באוויר חיצוני (אויר צח) יחד עם שיפור של איכות אוויר הפנים.

התוצאה:

בית הספר נוכח לגלות כי השימוש במערכות GPS הביא לחיסכון שנתי של כ 10,000 דולר בהוצאות החשמל המקושרות למערכת המיזוג .
התקנת מערכת טיהור האוויר הביאה לצמצום הכנסת האוויר החיצוני ב 70%.
ריכוזי העובש במבנה פחתו באופן מיידי תודות להפחתת השימוש באוויר לח מבחוץ.
התרומה המשולבת של חיסכון באנרגיה יחד עם שיפור איכות האוויר במבנה נתנה לבית הספר את הפתרון אותו הם חיפשו.