מוסדות חינוך

יצירת סביבה לימודית בריאה ובטוחה

למוסד חינוכי ישנה אחריות לספק לא רק סביבת למידה טובה אלא גם סביבה שמאפשרת לשפר את הביצועיים הלימודיים של תלמידיה.
הצלחת מוסד חינוכי נמדדת לפי איכות המורים והפרופסורים המלמדים בו יחד עם ההצלחה של תלמידיו. מחקרים הוכיחו כי איכות אוויר ירודה בכיתות מפחיתה את יכולת הלימוד ומגדילה את ימי המחלה. אם לא מטפלים כראוי באיכות האוויר, גם המורים וגם התלמידים יוצאים נפסדים בגלל אלרגנים הנישאים באוויר, עובש, חיידקים ווירוסים, ובסופו של דבר חולים בבית. בנוסף, חלק ניכר מתקציב מוסד חינוכי יכול ללכת על הוצאות אנרגיה שיכולות להיות גבוהות ובלתי צפויות.

השימוש במערכות O2Prime  לטיהור אוויר מביא לשיפור מיידי ביכולות הלמידה, ביכולת הריכוז, בצמצום ימי מחלה וחסכון בעלויות.

תיאור מקרה: תיכון  Greer High School

האתגר:

תיכון Greer היה מעונין להחליף את מערכת המיזוג המיושנת שלו שצרכה כמויות גדולות של אוויר חוץ. צריכה זו הביאה לבזבוז אנרגיה, להכנסת כמות גדולה של לחות למבנה וגרמה לריכוזי עובש.

הפתרון:

בית הספר בחר להתקין מערכות O2Prime מדגם FC-2 ו iBAR על מנת להפחית בצורה משמעותית את הצורך בשימוש באוויר חיצוני (אויר צח) יחד עם שיפור של איכות אוויר הפנים.

התוצאה:

בית הספר נוכח לגלות כי השימוש במערכות O2Prime הביא לחיסכון שנתי של כ 10,000 דולר בהוצאות החשמל המקושרות למערכת המיזוג .
התקנת מערכת טיהור האוויר הביאה לצמצום הכנסת האוויר החיצוני ב 70%.
ריכוזי העובש במבנה פחתו באופן מיידי תודות להפחתת השימוש באוויר לח מבחוץ.
התרומה המשולבת של חיסכון באנרגיה יחד עם שיפור איכות האוויר במבנה נתנה לבית הספר את הפתרון אותו הם חיפשו.