מוסדות חינוך

יצירת סביבה לימודית בריאה ובטוחה

אחריות מוסדות החינוך הוא לספק סביבת לימודים בטוחה ואיכותית. הצלחת מוסד חינוכי נמדדת לפי איכות המורים והפרופסורים המלמדים בו יחד עם ההצלחה והביצועים של תלמידיו. מחקרים הוכיחו כי איכות אוויר ירודה בכיתות מפחיתה את יכולת הלימוד ומגדילה את ימי המחלה. אם לא מטפלים כראוי באיכות האוויר, גם המורים וגם התלמידים יוצאים נפסדים בגלל מזהמים ופתוגנים הנישאים באוויר. 

בנוסף, חלק ניכר מתקציב מוסדות החינוך משמש להוצאות אנרגיה שיכולות להיות גבוהות ובלתי צפויות.

השימוש במערכות טיהור אוויר של GPS מביא לשיפור מיידי באיכות האוויר מה שבהכרח מביא לשיפור מיידי ביכולות הלמידה, ביכולת הריכוז, בצמצום ימי מחלה וחסכון בעלויות.

Case study: Greer High School

האתגר:

תיכון Greer היה מעונין להחליף את מערכת המיזוג המיושנת שלו שצרכה כמויות גדולות של אוויר חצוני שהוזרם לתוך המבנה והיה עשיר מאוד בלחות. צריכה מוגברת של אוויר חיצוני עשיר בלחות גרם גם לריכוזי עובש, וגם לבזבוז אנרגטי.

הפתרון:

בית הספר בחר להתקין מערכות GPS מדגם FC-2 ו iBAR על מנת להפחית בצורה משמעותית את הצורך בשימוש באוויר חיצוני (אויר צח) יחד עם שיפור של איכות אוויר הפנים.

התוצאה:

בית הספר נוכח לגלות כי השימוש במערכות GPS הביא לחיסכון שנתי של כ 10,000 דולר בהוצאות החשמל המקושרות למערכת המיזוג .
התקנת מערכת טיהור האוויר הביאה לצמצום הכנסת האוויר החיצוני ב 70%.
ריכוזי העובש במבנה פחתו באופן מיידי תודות להפחתת השימוש באוויר לח מבחוץ.
התרומה המשולבת של חיסכון באנרגיה יחד עם שיפור איכות האוויר במבנה נתנה לבית הספר את הפתרון אותו הם חיפשו.