BACK TO WORK PLAN

6 צעדים פשוטים לחזרה בטוחה לעבודה בשגרת קורונה

ממונה קורונה

מינוי אחראי לענייני קורונה שיוודא שמירה על הכללים בבית העסק.

מדידת חום

 מדידת חום לכל העובדים בבית העסק.
עובד עם חום מעל 38 מעלות נשאר בבית.

ריחוק חברתי

שמירה, ככל הניתן, על מרחק של 2 מטר בין עמדות עבודה.
קיום פגישות ע"י אמצעים דיגיטליים.

שמירה על ניקיון

 הנחיית העובדים לשמירה על הגיינה אישית מקסימלית.
ניקיון תכוף של משטחים ציבוריים ועמדות משותפות.

עטיית מסיכה

 הקפדה על עטיית מסיכה בבית העסק בהתאם לכללים

תו סגול פלוס

 אמצעים נוספים שמסייעים בשמירה על הבריאות בבית העסק

התקנת מערכת טיהור GPS

 התקנת מערכת טיהור אוויר GPS שמנטרלת את וירוס
הקורונה ביעילות של % 99.8 בכל חלל בית העסק.

 צרו איתנו קשר ויחד נהפוך את בית העסק שלכם
לבטוח ונקי מקורונה